Referenční projekty

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy

zkrácený název: PoC na UK

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108

realizátor: Univerzita Karlova v Praze

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 23 792 169 Kč

období realizace: 01.01.2017 – 31.12.2018

ukončení spolupráce: 21.06.2017

Náplní projektu je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na UK ověřením 8 komercializačních konceptů vygenerovaných různými fakultami a formulovaných jejím Centrem pro přenos poznatků a technologií. Na základě Studie proveditelnosti provedené v prvním roce postoupily vybrané koncepty do 2. fáze – Příprava komercializace napomáhající přípravě prodeje výsledků VaV a jejich dalšího využití městskou samosprávou.

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.