Vlastní projekty

Inovační služby xPORT

Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606

Realizátor: Vysoká škola ekonomická v Praze, Partner: ILA, s.r.o., Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 23 938 558 Kč

Projekt se soustředí na rozvoj a zvýšení efektivity služeb, které poskytuje podnikatelský inkubátor a akcelerátor Vysoké školy ekonomické - xPORT VŠE začínajícím inovačním podnikům. Tohoto cíle je dosahováno zejména pomocí rozvoje interního odborného týmu (vznik nových úvazků, obsazení současných pozic odbornými zaměstnanci a odborné vzdělávání zaměřené na prohlubování znalostí a přejímání zkušeností od partnerských subjektů), jenž služby na vysoké úrovni poskytuje či zprostředkovává. Dále jsou budovány a rozvíjeny nové služby zajišťující podporu vědeckých startupů (akademické projekty) a zajištění alternativního financování pro inovační podniky. Zakončení projektu je plánováno 28.2.2021.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.