Referenční projekty

Mezinárodní mobilita pracovníků

reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016986

realizátor: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 7 232 421 Kč

období realizace: 01.08.2020 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 01.12.2020

a dále

reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017294

realizátor: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 6 866 769 Kč

období realizace: 01.11.2020 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 01.12.2020

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.