Referenční projekty

Pokročilé postupy adaptace na globální hrozby: Od udržitelné zemědělské produkce k ochraně biodiverzity - ADAPT_PRO

Žadatel: Česká zemědělská univerzita

ČZU se 3 partnery předkládá komplexní interdisciplinární projekt zaměřený na udržitelné zemědělství. Projekt se zabývá realizací 5 výzkumných záměrů, které mají vysoký potenciál vytvoření špičkových a aplikovatelných výsledků. Výzkum je postaven na rozvoji kapacit výzkumných týmů prostřednictvím dlouhodobého zapojení mezinárodních a excelentních pracovníků. Aktivity vedou k rozvoji internacionalizace, mobilit a k vytvoření vhodných podmínek pro realizaci záměrů z hlediska modernizace vybavení.

Projekt je nyní v procesu odborného hodnocení. Úspěšně prošel jeho prvním kolem. Výsledky budou zveřejněny až na konci roku 2023.  

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.