Dotační příležitosti


otevřená
začátek 27.7.2022
konec 24.10.2022

OP TAK - Proof of Concept – výzva I.

Cílem Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

otevřená
začátek 28.7.2022
konec 31.10.2022

OP TAK - Inovace – výzva I.

Cílem výzvy je zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do praxe.

otevřená
začátek 31.7.2022
konec 31.1.2023

OP JAK - Výzva Špičkový výzkum

Podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelenci.
Rozvoj kapacit výzkumných týmů.
Rozvoj internacionalizace.
Modernizace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury
nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů.
Mobility odborného týmu.

otevřená
začátek 31.7.2022
konec 31.7.2023

OP JAK - Výzva "Smart Akcelerátor+ I

Posilování kapacit a kompetencí pro realizaci efektivního a koordinovaného řízení Národní RIS3 strategie na regionální úrovni a jeho propojení s úrovní národní; podpora designu/přípravy a pilotního ověření konkrétních regionálních strategických nástrojů/intervencí na podporu regionálních inovačních systémů.

otevřená
začátek 31.8.2022
konec 31.12.2023

OP JAK - Výzva MSCA COFUND CZ

Podpora projektů MSCA COFUND, které byly podány do výzvy HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01-01 a které uspěly v hodnocení programu Horizont Evropa a získaly Pečeť excelence (Seal of Excellence).

připravuje se
začátek 10/2022

NPŽP - Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.
Dotační výzva je určena pouze pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“.