Dotační příležitosti


připravuje se
začátek 07/2022

OP JAK - Výzva IPs VaV I

Rozvoj koordinovaného řízení a implementace Národní RIS3
strategie na národní úrovni;
Zřízení a rozvoj Národního centra informačních služeb (CARDS);
Zřízení a rozvoj Sekretariátu EOSC CZ na národní úrovni a zajištění systémové opory pro koordinovanou implementaci iniciativy EOSC v ČR.

připravuje se
začátek 07/2022

OP JAK - Výzva MSCA COFUND CZ

Podpora projektů MSCA COFUND, které byly podány do výzvy HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01-01 a které uspěly v hodnocení programu Horizont Evropa a získaly Pečeť excelence (Seal of Excellence).

připravuje se
začátek 07/2022

OP JAK - Výzva Špičkový výzkum

Podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelenci.
Rozvoj kapacit výzkumných týmů.
Rozvoj internacionalizace.
Modernizace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury
nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů.
Mobility odborného týmu.

připravuje se
začátek 07/2022

OP JAK - Výzva Smart+ I

Posilování kapacit a kompetencí pro realizaci efektivního a koordinovaného řízení Národní RIS3 strategie na regionální úrovni a jeho propojení s úrovní národní; podpora designu/přípravy a pilotního ověření konkrétních regionálních strategických nástrojů/intervencí na podporu regionálních inovačních systémů.

připravuje se
začátek 10/2022

NPŽP - Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.
Dotační výzva je určena pouze pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“.

připravuje se
začátek 01/2023

OP JAK - Výzva Open Science I

Podpora potřebné infrastruktury (repozitářů) a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. otevřeného zpřístupňování výzkumných dat v souladu s tzv. principy FAIR.

zavřená

OP PIK - III. výzva Služby infrastruktury – ITI Brno

Hlavním cílem programu je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

zavřená

NPO - Program EXCELES 1. veřejná soutěž

Program EXCELES je jediným implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy a je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.