Dotační příležitosti
otevřená

Hop On Facility HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01

Účelem výzvy je vyrovnat úroveň V&V v EU umožněním přistoupení subjektů z méně výkonných zemí EU (a vybraných dalších zemí mimo EU) do již běžících excelentních projektů financovaných z Horizon Europe.

Termín příležitosti od 27. 01. 2022
Termín příležitosti do 10. 11. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Konsorcia realizující vybrané běžící projekty financované z Horizon Europe, která se chtějí rozšířit o nového člena z tzv. „rozšiřující země (widening country)
O kolik je možné žádat 0,2 – 0,5 mil. UR (pouze orientační limity)
Výše spolufinancování nebo procento podpory Výše spolufinancování je 100 % přímých uznatelných nákladů + režie ve formě flat fee = 25 % přímých uznatelných nákladů
Na co je možné prostředky čerpat Náklady přípustné v programu Horizon Europe

Zaměření výzvy

Hop On Facility umožňuje integraci jednoho nového účastníka z „rozšiřující země“ (Widening country) do běžícího projektu v Pilíři 2 nebo EIC Pathfinder schématu (přehled projektů viz List of funded projects under Horizon Europe pillar 2 and the kEIC Pathfinder (europa.eu)) a doplnění jeho relevantní úlohy nebo pracovního balíčku (WP) do projektu úhradou nákladů spojených s přistoupením tohoto nového účastníka. S přistoupením musí souhlasit všichni původní členové konsorcia. Zejména podporovány budou projekty zaměřené na přechod k zelené a digitální ekonomice.

 

Cílová skupina

Subjekty z tzv. „rozšiřujících zemí“ (widening country) vykazujících podprůměrné výsledky (v EU srovnání) v oblasti V&V. Tato skupina zahrnuje i Českou republiku.

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Státy EU+.

 

Alokace

20 mil. EUR.

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu 

 Datum nesmí překročit dobu trvání původního projektu, ke kterému se nový subjekt připojuje.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?