Dotační příležitosti
zavřená

TAČR - Program DOPRAVA 2020+ - 4. veřejná soutěž

TAČR vyhlásilo 4. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+.

Termín příležitosti od 06. 04. 2022
Termín příležitosti do 01. 06. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Podnik, Výzkumná organizace, organizační složka státu, územní samosprávný celek.
O kolik je možné žádat 50 mil. Kč.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Míra podpory 80 % (dle typu uchazeče).
Na co je možné prostředky čerpat Osobní náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady, nepřímé náklady - full cost, flat rate (do výše 25 %).

Zaměření

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výstupy/výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů, a to výhradně v dopravním sektoru.

Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu, kterými jsou:

 • ● Udržitelná doprava;
 • ● Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;
 • ● Přístupná a interoperabilní doprava nebo
 • ● Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant se sídlem v České republice.

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta z České republiky (interní či externí aplikační garant).

 

 

Délka řešení projektu

12 - 48 měsíců. Nejdéle do 12/2026.

Vyhlášení výsledků - nejpozději 30. 11. 2022.

Začátek realizace projektu: nejdříve 1/2023, nejpozději 2/2023.

 

Povolené hlavní druhy výstupů/výsledků

V této veřejné soutěži může TA ČR podporovat pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe. V každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek.

 • Fprum - průmyslový vzor
 • Fuzit - užitný vzor
 • Gprot - prototyp
 • Gfunk - funkční vzorek
 • Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
 • Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
 • NmetA – metodiky a postupy akreditované oprávněnýmorgánem
 • NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá NmetC - metodika certifikovaná oprávněným orgánem
 • Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
 • P - patent
 • R - software
 • S - specializovaná veřejná databáze
 • Zpolop - poloprovoz
 • Ztech - ověřená technologie
 • O - ostatní výsledky

 

Alokace

495 mil. Kč.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?