Dotační příležitosti


zavřená

OP JAK - Výzva Špičkový výzkum

Podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelenci.
Rozvoj kapacit výzkumných týmů.
Rozvoj internacionalizace.
Modernizace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury
nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů.
Mobility odborného týmu.

zavřená

OP JAK - Výzva "Smart Akcelerátor+ I

Posilování kapacit a kompetencí pro realizaci efektivního a koordinovaného řízení Národní RIS3 strategie na regionální úrovni a jeho propojení s úrovní národní; podpora designu/přípravy a pilotního ověření konkrétních regionálních strategických nástrojů/intervencí na podporu regionálních inovačních systémů.

zavřená

OP JAK - Výzva Open Science I

Podpora potřebné infrastruktury (repozitářů) a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. otevřeného zpřístupňování výzkumných dat v souladu s tzv. principy FAIR.