Zajímavé dotační výzvy
zavřená

TAČR - Program TREND podprogram 1: “Technologičtí lídři” - 6. veřejná soutěž

6. veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Termín příležitosti od 27. 04. 2022
Termín příležitosti do 16. 06. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Podnik - hlavní uchazeč nebo jako další účastník, výzkumná organizace - pouze jako další účastník.
O kolik je možné žádat Max. 25 mil. Kč.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Max. míra podpory 70 %.
Na co je možné prostředky čerpat Osobní náklady včetně stipendií, subdodávky, nepřímé náklady a ostatní přímé náklady.

Zaměření

Program TREND je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

Povinné přílohy návrhu projektu

  • Představení projektu,
  • Doložení uplatnění výsledků,
  • Ekonomické přínosy projektu.

Hlavní uchazeč musí prokázat minimálně dvouletou účetní historii. Může podat max. 1 návrh projektu v 6. veřejné soutěže.

Hlavní uchazeč nesmí podat duplicitní návrh projektu do 7. veřejné soutěže programu TREND.

 

Délka realizace projektu

12 - 60 měsíců.

Zahájení projektu nejdříve od 1/2023, nejpozději od 3/2023 (vyhlášení výsledků veřejné soutěže 31. 12. 2022).

Nezazší termín pro ukončení realizace projektu: 31. 12. 2027.

 

Povolené druhy výsledků

  • Fprum – průmyslový vzor;
  • Fuzit – užitný vzor;
  • Gprot – prototyp;
  • Gfunk – funkční vzorek;
  • R – software;
  • Zpolop – poloprovoz;
  • Ztech – ověřená technologie.

 

 

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?