Zajímavé dotační výzvy
zavřená

NPO - Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022

Výzva je určena na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.

Termín příležitosti od 01. 03. 2022
Termín příležitosti do 14. 04. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny NNO dle jejích zřizovacích dokumentů je činnost v oblasti vzdělávání nebo výchovy, trávení volného času dětí a mládeže, sociálně právní ochrany dětí nebo navazujících činností v sociálních službách. (2 roky existence)
O kolik je možné žádat 65 000,- Kč - 1,3 mil. Kč.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Procento podpory 100 %.
Na co je možné prostředky čerpat Mzdové náklady zaměstnanců prokazatelně se podílejících na pracích a přípravných pracích naplňujících věcné zaměření Výzvy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) i související povinné zákonné odvody

Zaměření výzvy

Výzva je určena na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.

Účelem poskytnuté dotace je:

  • podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,
  • pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání,
  • obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků,
  • realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací obou dále uvedených aktivit:

  • programu doučování pro alespoň 10 zapojených žáků; doučování musí být realizováno v období od 1. ledna do 31. prosince 2022 v minimálním rozsahu 13 vyučovacích hodin (13 x 45 minut) pro každého zapojeného žáka, kdy jednotlivé hodiny mohou být v prezenční či online formě a maximálně pro skupinu o velikosti 5 žáků). Nedílnou součástí realizace doučování je související komunikace se školou, kterou žák navštěvuje.
  • podpůrné komunikace s každým zapojeným žákem a v případě nezletilého žáka i jeho rodinou či zákonným zástupcem v celkovém rozsahu minimálně 2 hodin (v součtu 120 minut) během období realizace doučování – do tohoto rozsahu se nezapočítává samotná realizace doučování. Podpůrná komunikace je nedílnou součástí doučování žáků. Výjimka z povinnosti realizace této aktivity se poskytuje nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V případě uplatnění této výjimky příjemce dotace doloží zdůvodnění nemožnosti komunikovat s rodinou ve zprávě o realizaci.

 

Finanční zásady

Dotace je určená pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.

Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč. Minimální požadovaná výše dotace se stanovuje na 65 000 Kč. Maximální výše dotace, kterou může žadatel obdržet v rámci této Výzvy, je 1 300 000 Kč.

 

Alokace

30 mil. Kč.

 

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?