Dotační příležitosti
otevřená

EUIPO - GR/001/22 - Ideas Powered for Business SME Fund: Intellectual property vouchers

Účelem vyhlášené výzvy je podporovat malé a střední podniky se sídlem v EU během jejich oživení po pandemii COVID-19 a zelené a digitální transformace v příštích třech letech (2022–2024) dotacemi na ochranu jejich duševního vlastnictví.

Termín příležitosti od 01. 01. 2022
Termín příležitosti do 31. 12. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny MSP v EU
O kolik je možné žádat Max. 2 250 EUR
Výše spolufinancování nebo procento podpory Výše spolufinancování je v rozmezí 10 % - 50 % v závislosti na službách, na které jsou čerpány – viz dále.
Na co je možné prostředky čerpat Poplatky účtované patentovými úřady členských států za diagnostické služby v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), jež provádí široké posouzení potřeb žádajícího malého či středního podniku v oblasti duševního vlastnictví s přihlédnutím k inovačnímu potenciálu jeho nehmotných aktiv – spolufinancování - 10%; Poplatky účtované úřady pro duševní vlastnictví (včetně vnitrostátních úřadů pro duševní vlastnictví, úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Úřadu pro duševní vlastnictví Beneluxu) za zápis ochranných známek a průmyslových vzorů – spolufinancování 25%; Poplatky účtované Světovou organizací pro duševní vlastnictví (WIPO) za získání ochrany v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů – spolufinancování 50%; Poplatky účtované patentovými úřady zemí EU za zápis patentů v roce 2022 – spolufinancování 50%; Od roku 2023 by mohly být pokryty další služby, např. částečná náhrada nákladů výzkumu v oblasti nových patentů, žádost o patentovou přihlášku či soukromé poradenství v oblasti duševního vlastnictví, jež si účtují právní zástupci v oblasti duševního vlastnictví (za registraci patentů, licenční smlouvy, ocenění duševního vlastnictví, náklady na alternativní řešení sporů atd.).

Zaměření výzvy

Podpora malých a středních podniků v EU nabídkou voucherů pro čerpání služeb v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

 

Cílová skupina

 Malé a střední podniky v zemích EU.

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Území zemí EU.

 

Alokace

47 mil. EUR

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu

2024 

 

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?