Dotační příležitosti
zavřená

NPO - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

MPO vyhlásilo 8. 3. 2022 výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na podporu výstavby nových fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Termín příležitosti od 08. 03. 2022
Termín příležitosti do 30. 06. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Míra podpory: 35 % pro fotovoltaické systémy, 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy a 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy%
Na co je možné prostředky čerpat Projektovou dokumentaci stavby (fotovoltaické elektrárny), investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace energie), inženýrskou činnost při výstavbě.

Zaměření výzvy

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.

Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

 

Přípustné místo realizace a dopadu

 Celá ČR včetně Prahy.

 

Alokace

Na aktivitu a) 3 mld. Kč.

Na aktivitu b) 1 mld. Kč.

Příjem žádostí o podporu může být zastaven při dosažení požadované alokace v přijatých žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve, než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

 

Nejzažší datum ukončení realizace projektu 

30. 11. 2023

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?