Dotační příležitosti
zavřená

EIC Transition – Open

Účelem výzvy je podpora přenosu výsledků VaV a know-how do praxe. Projekty musí zahrnovat vyváženě jak rozvoj technologie, tak i osvojování trhu, preferenčně postavené na iterativním učícím procesu založeném na zpětné vazbě prvních zákazníků. Jejich očekávaným výstupem jsou: a) prokázání, že aplikovaná technologie je pro zamýšlenou aplikaci efektivní, b) vyvinutý a validovaný obchodní model její implementace, c) podnikatelský plán pro jeho uplatnění na trhu.

Termín příležitosti od 09. 02. 2022
Termín příležitosti do 28. 09. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Jednotlivé právnické osoby („mono-beneficiary“) pokud jsou MSP nebo výzkumné organizace (univerzity, výzkumné ústavy, teamy, jednotliví „Principal Investigatoři“ a/nebo vynálezci plánující založení start-upu). Malá konsorcia dvou nezávislých právních subjektů ze dvou různých členských nebo asociovaných zemí EU. Konsorcium minimálně tří a maximálně pěti nezávislých právnických osob („multi-beneficiary“) zahrnujíc alespoň jednoho člena ze členské země EU a minimálně dvě další nezávislé právnické osoby z různých členských nebo asociovaných zemí EU.
O kolik je možné žádat 0,5 -2,5 mil. EUR.
Výše spolufinancování nebo procento podpory 100% podpora.
Na co je možné prostředky čerpat Na všechny běžné aktivity nutné pro realizaci projektu.

Zaměření výzvy

Výzva nemá žádné specifikované odborné oblasti a je otevřená projektům ze všech oblastí vědy, technologií a aplikací.

 

Cílová skupina

Žadatelé, jejichž projekty vycházejí z výsledků vzniklých v předchozích projektech financovaných z programů:

  • EIC Pathfinder (včetně EIC pilot Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open a FET-Proactive),
  • FET Flagships calls (včetně výzev ERANET z FET Work Programme),
  • EIC Proof of Concept.

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Státy EU a asociované země.

 

Alokace

70.86 mil. EUR.

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu 

Doba trvání projektu se předpokládá 1 – 3 roky.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?