Dotační příležitosti
zavřená

NPŽP - Výzva č. 13/2021: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Prostředky z této výzvy umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.

Termín příležitosti od 14. 02. 2022
Termín příležitosti do 08. 08. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Obce, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční skupiny
O kolik je možné žádat 250 tis. – 2 mil. Kč.
Výše spolufinancování nebo procento podpory U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových způsobilých výdajů a u aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých výdajů.
Na co je možné prostředky čerpat Projektová příprava až do výše 20 tis. Kč spojená s externím zpracováním žádosti, výdaje na služby, analýzy a studie spojené se zpracováním strategie, výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci projektu, výdaje na expertní, vzdělávací a další služby související s organizací Místních dnů pro energii v rámci projektu, výdaje na pronájmy prostor a techniky, mzdové náklady vynaložené na jedno nové pracovní místo v souladu s požadavkem pro podporovanou aktivitu c), výdaje na publicitu projektu.

Na co můžete dotaci získat

a) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace

b) Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)

c) Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření.

 

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů.
  • Příjemce podpory je povinen po dvou letech od schválení SECAP předložit monitorovací zprávu o plnění SECAP kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP a SFŽP ČR.

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.

 

Alokace

10 000 000,- Kč

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu

Realizace podpořených projektů: do 15. 12. 2024

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?