Dotační příležitosti
otevřená

NPŽP - Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.

Termín příležitosti od 01. 11. 2021
Termín příležitosti do 31. 12. 2023
Pro koho jsou prostředky určeny Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
O kolik je možné žádat 200 tis. Kč – 3 mil. Kč.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.

Na co můžete dotaci získat

  • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
  •  Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

 

Alokace

450 000 000,- Kč

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu

Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?