Dotační příležitosti
zavřená

NPO - Program EXCELES 1. veřejná soutěž

Program EXCELES je jediným implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy a je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

Termín příležitosti od 09. 12. 2021
Termín příležitosti do 07. 02. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Uchazeči o podporu v programu EXCELES mohou být právnické osoby, které jsou výzkumnými organizacemi, nebo podniky zabývající se výzkumem, vývojem nebo inovacemi. Dalším účastníkem projektu v tomto programu může být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem nebo právnická osoba, která je výzkumnou organizací nebo podnikem zabývajícím se výzkumem, vývojem nebo inovacemi. Příjemcem podpory42 se může stát jen takový uchazeč nebo další účastník projektu, který splní podmínky způsobilosti stanovené v této zadávací dokumentaci a podmínky pro poskytování podpory podle zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení (EU) č. 651/2014.
O kolik je možné žádat a) 40 mil. € pro projekt základního výzkumu; b) 20 mil. € pro projekt průmyslového výzkumu; c) 15 mil. € pro projekt experimentálního vývoje.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Intenzita podpory: a) 100 % způsobilých nákladů pro základní výzkum; b) 50 % způsobilých nákladů pro průmyslový výzkum; c) 25 % způsobilých nákladů pro experimentální vývoj.

Zaměření výzvy

Cílem programu EXCELES je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat jak na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob se statisticky nejvyšší smrtností nebo s vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady, tak zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19, i na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s těmito chorobami spojenými. Podporovanými prioritními oblastmi VaVaI v programu EXCELES jsou specifické biologické, lékařské a  společenskovědní obory, popř. další navazující vědní, technické a technologické disciplíny cíleně zaměřené na studium infekčních chorob a virologii, onkologii, oblast neurověd (resp. problematiku neurodegenerativních a dalších typů neurologických onemocnění), problematiku metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob a na specifickou oblast sociálních a ekonomických dopadů systémových zdravotních rizik.

 

Období realizace

Max. do 15. 12. 2025.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?