Zajímavé dotační výzvy
zavřená

OP PPR - výzva č. 61 – Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání.

Termín příležitosti od 14. 09. 2021
Termín příležitosti do 31. 03. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, NNO, , vzdělávací zařízení
O kolik je možné žádat 500 000,- Kč - 10 mil. Kč
Výše spolufinancování nebo procento podpory Výše spolufinancování v závislosti na typu žadatele - 0 - 50 %
Na co je možné prostředky čerpat 5 % nebo 7 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu, který se týká následujících výdajů

Zaměření výzvy

Předmětem podpory je vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

 Účelem podporovaných aktivit je navýšit nedostatečnou kapacitu těchto typů zařízení, dosáhnout rovnoměrného pokrytí těchto typů zařízení na území hl. m. Prahy a podpořit zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

Podporovány jsou stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. 

V případě stavby zcela nového objektu je podmínkou zřízení dětské skupiny výhradně pro děti do 3 let.

Lze podpořit i stávající zařízení provozovaná na základě živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. za podmínky, že v průběhu realizace projektu dojde k transformaci na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

 

Cílová skupina

  • Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků
  • Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Hlavní město Praha.

 

Alokace

50 mil. Kč

 

Nejzažší datum ukončení realizace projektu 

Do 30. 9. 2023 (nejdéle 24 měsíců).

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?