Dotační příležitosti
zavřená

IROP REACT EU - Výzva č. 101: Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Výzvou bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Termín příležitosti od 31. 05. 2021
Termín příležitosti do 03. 02. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, státní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, městské části hlavního města Prahy a jimi zakládané nebo zřizované organizace
O kolik je možné žádat 500 000,- Kč - 60 000 000,- Kč
Výše spolufinancování nebo procento podpory Spolufinancování dle typu žadatele - 0 - 10 %
Na co je možné prostředky čerpat Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby se zvýšenou energetickou účinností.

Zaměření výzvy

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, raná péče, intervenční centra, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby

Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina

  • senioři,
  • osoby sociálně vyloučené,
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby s poruchou autistického spektra,
  • osoby se zkušeností s duševním onemocněním,
  • zaměstnanci sociálních služeb.

 

Alokace

2,4,mld. Kč

 

Nejzažší datum ukončení realizace projektu

Do 31.12.2023.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?