STRATEGICKÉ DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Poradenská podpora při vypracování a implementaci strategie klienta pro získávání dotací z veřejných zdrojů zahrnující:

 • Koučing při formulaci Strategie klienta v oblasti získávání dotací specifikující
  • objemové cíle v oblasti získávání dotací a jejich časové horizonty,
  • preferovaný formát dotovaných projektů (konsorcium/single),
  • tematické oblasti dotovaných projektů,
  • sledované (a oslovované) dotační programy,
  • omezující a specifické požadavky klienta v dané oblasti.
 • Návrh systému pro zajištění dotací zahrnující specifikaci zajištění
  • screeningu vybraných dotačních programů,
  • přípravy projektů (v návaznosti na celkové aktivity klienta), pro které se budou požadovat dotace,
  • zpracování žádostí o tyto projekty,
  • administrace a reportingu dotovaných projektů,
  • řízení a kontroly kvality výše uvedených procesů.
 • Spolupráci při formulaci Akčního plánu implementujícího navržený systém
 • Spolupráci při realizaci akčního plánu, zahrnující
  • kontrolu postupu realizace Akčního plánu,
  • navrhování postupu řešení nestandardních situací,
  • specifikace a předávání potřebného know-how pro realizaci Akčního plánu pracovníkům klienta.
 • Dlouhodobou poradenskou podporu při formulaci jednotlivých dílčích projektových záměrů a jejich zacílení do vhodných dotačních programů a výzev zahrnující zejména:
  • oponenturu námětů na projekty klientů financované z veřejných zdrojů, předložených ve formě anotace nebo projektového záměru,
  • konzultace k připravovaným projektům, jejich struktuře, rozpočtu i následné realizaci a její koordinaci,
  • případně doporučení úprav projektu nebo jeho vytvoření na základě zadání klienta,
  • vyhledání vhodného dotačního titulu pro projektový záměr klienta,
  • doporučení vhodných partnerů pro realizaci projektu, případně i vytvoření konsorcia,
  • koordinaci složitějších, zejména mezinárodních projektů jako člen řešitelského konsorcia.

Každý konkrétní projektový záměr s klientem prodiskutujeme a posoudíme jeho vhodnost pro specifickou dotační výzvu. Pokud je to potřebné a možné, doporučíme jeho modifikaci tak, aby se co nejvýše zvýšila pravděpodobnost získání dotace pro jeho financování.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na ila@ila.cz.

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.