ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Poradenská podpora a zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Národního plánu obnovy (NPO), Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP JAK, OP TAK, IROP a dalších domácích a EU dotačních titulů.

  • posouzení možnosti financování záměru/projektu z některého z dotačních programů financovaných ze státního rozpočtu ČR, ESIF nebo dotačních programů EU,
  • kritická revize projektového záměru a žádosti o jeho financování zpracovaných samotným klientem,
  • zpracování projektové žádosti pro konkrétní výzvu zvoleného dotačního programu,
  • úpravy projektové žádosti na základě požadavků řídícího orgánu,
  • konzultační podpora při přípravě dokumentů pro podpis právního aktu s řídícím orgánem.


Potřebujete pomoci při zajištění financování vašeho projektu? Kontaktujte nás na ila@ila.cz a sjednejte si první konzultaci zdarma.

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.