DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Poradenská podpora a zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP JAK, OP TAK, IROP, OPZ a dalších domácích a EU dotačních titulů, zahrnující zejména:

  • posouzení možnosti financování záměru/projektu z některého z dotačních programů financovaných ze státního rozpočtu ČR, ESIF nebo dotačních programů EU,
  • kritickou revizi projektu a žádosti o jeho financování zpracovaných samotným klientem,
  • zpracování projektové žádosti pro konkrétní výzvu zvoleného dotačního programu,
  • úpravy projektové žádosti na základě požadavků řídícího orgánu,
  • konzultační podporu při přípravě dokumentů pro podpis právního aktu s řídícím orgánem.
  • Potřebujete pomoci při zajištění financování vašeho projektu? Více informací zde.

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.