ADMINISTRACE A REPORTING PROJEKTŮ

Management projektů klienta po administrativní a finanční stránce, zahrnující zejména:

  • zpracování pravidelných monitorovacích zpráv o realizaci projektu,
  • zpracování žádostí o změnu projektu a následné vykazování řídícímu orgánu,
  • zpracování žádostí o platbu,
  • sledování dodržování rozpočtu projektu a jeho finančního plánu,
  • monitorování souladu realizace projektu s metodikou a platnými právními normami,
  • (v případě nutnosti i) zajištění krizového řízení projektu.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na ila@ila.cz.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.