ADMINISTARCE A REPORTING PROJEKTŮ

Správa projektů klienta po administrativní stránce, zahrnující zejména

  • zpracování pravidelných monitorovacích zpráv o realizaci projektu,
  • zpracování žádostí o změnu projektu a následné vykazování řídícímu orgánu,
  • zpracování žádosti o platbu dotace,
  • sledování dodržování rozpočtu projektu,
  • monitorování souladu realizace projektu s metodikou a platnými právními normami,
  • (v případě nutnosti i) zajištění krizového řízení projektu.
Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.