Dotační příležitosti
otevřená

NPO NPŽP - Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

Termín příležitosti od 06. 06. 2022
Termín příležitosti do 15. 12. 2023
Pro koho jsou prostředky určeny Obce, Kraje, Dobrovolné svazky obcí, Státní či národní podniky, Správa železnic, státní organizace, Státní příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, Veřejnoprávní instituce, Městské části, hl. města Prahy, Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob, Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky), Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby, Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.
Na co je možné prostředky čerpat elektromobily, automobily s vodíkovým pohonem, pořízení chytrých neveřejných dobíjecích elektricky poháněných vozidel.

Zaměření výzvy

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu.

Podporovány jsou:

  •  elektromobily,
  •  automobily s vodíkovým pohonem.

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

 

Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici

Typ vozidla/dobíjecích stanic
Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici
Elektromobil Automobil s vodíkovým pohonem
M1 (osobní) 300 tis. Kč 500 tis. Kč
N1 (nákladní do 3,5t včetně) 500 tis. Kč není podporováno
L7E (malá užitková) 200 tis. Kč není podporováno
L6E 100 tis. Kč není podporováno
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) 30 tis. Kč není podporováno
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) 50 tis. Kč není podporováno
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus) 1 mil. Kč není podporováno
N2 do 12t včetně (nákladní střední) 1 mil. Kč není podporováno
SS (pracovní stroj samojízdný) 700 tis. Kč není podporováno
Dobíjecí stanice 30 tis. Kč není podporováno

Alokace

600 mil. Kč

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?