Webináře

ILA NEWS č. 1/2022

ILA NEWS č. 1/2022 ke stažení v pdf zde.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
Katarze dotačního finan-cování v novém programo-vacím období EU spěje do svého vyvrcholení! Kombinace přechodu mezi dvěma programovacími obdobími, covidu, reakce EU ve formě dalších fondů (RRF, JTF, React-EU atd.), změny vlády v ČR a na ni navazují-cího rozpočtového provizoria vytvářejí třaskavou směs, jejíž výbuch slibuje přinést netušené zážitky.
Na základě dlouholetých zkušeností pracujeme s hypotézou, že se vše vyřeší (jako ostatně vždy), ale žadatelé budou v určitém okamžiku vystaveni enormnímu návalu výzev s velmi krátkými termíny pro zpracování žádostí. Těm, jejichž kapacity se v této situaci ukáží jako nedosta-tečné, jsme vždy připraveni pomoci.
Váš tým ILA

CO NAJDETE V DNEŠNÍM NEWSLETTERU?
Tento Newsletter je určen zejména vzdělávacím institucím, ale
přináší i mnoho informací pro inovační subjekty obecně. Soustřeďuje se zejména na aktuální vývoj dotačních programů

 • Programy TA ČR,
 • Country for the Future,
 • Národní plán obnovy,
 • Horizon Europe+,
 • OP JAK,
 • OP TAK (PIK).

Programy TA ČR
Technologická agentura ČR se nachází v nedefinované situaci. V současné dob je otevřena pouze 2. veřejná soutěž programu Národní centra kompetence (Podpora budování stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu), která má deadline pro odevzdání žádostí 6.4.2022.
Stále běží program BETA 2 (Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy), jehož výzvy jsou zveřejňovány na profilu zadavatele, ve věstníku veřejných zakázek nebo v Průvodci veřejnou zakázkou VAVAI.
Plánovaná 6. veřejná soutěž v programu ÉTA (Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění) byla již koncem roku 2021 zrušena bez náhrady.
Vyhlášení 5. veřejné soutěže programu TREND (podprogram 1 - “Technologičtí lídři”), původně plánované na prosinec 2021, bylo rovněž odloženo bez informace o náhradním termínu.
Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu GAMA 2 (Ověřování výsledků VaV vzniklých ve výzkumných organizacích pro praktické uplatnění a komerční využití), plánované původně na 19.1.2022 bylo odloženo bez udání náhradního termínu.
Harmonogram výzev na rok 2022 stále není zveřejněn, což vyvolává podezření, že jeho příprava neprobíhá úplně hladce. Informace typu „jedna paní povídala“ přinášejí zvěsti o velkých finančních problémech TA ČR. Kdy, jak a zda vůbec se tyto problémy podaří vyřešit, je otázkou. Lze snad doufat, že nový státní rozpočet po skončení rozpočtového provizoria vnese do této otázky trochu jasno.

County for the Future
Osud programu Country for the Future, halasně zahájeného minulou vládou, je nejasný a webová stránka programu do této situace moc světla nevnáší. Doufejme, že z něj zůstanou minimálně aktivity zaměřené na podporu start-upů a scale-upů. I když nabídka služeb pro podnikatele i start-upisty je pozoruhodná, přímé dotace byly firmám poskytnuty z OP PIK prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace v létě 2021, a od té doby se program Potenciál již odmlčel…. Dostupné neoficiální informace nicméně naznačují, že slibovaný program podpory 300 start-upů se připravuje.


Národní plán obnovy
MPO aktualizovalo dne 26.1. 2022 svou informaci o Národním plánu obnovy z poloviny prosince. Znovu se potvrzuje, že plánované výzvy budou vyhlášeny se zpožděním několika týdnů. Slibovaný leden 2022 se tedy již nestihl. Jedná se o následující výzvy:

 • Fotovoltaické systémy s/bez akumulace
 • Cirkulární řešení v podnicích
 • Úspory vody v podnicích
 • Elektromobilita pro podnikatele


Horizon Europe a další komunitární programy
Komunitární programy, tj. Horizon Europe a programy jemu podobné, jsou stále jediné, které již běží ve standardním objemu. V současné době je otevřených celkem 775 výzev a dalších 169 výzev je připravovaných; vybrané výzvy zajímavé z hlediska podpory vědy, vzdělávání a inovací přináší následující tabulka (řazeno sestupně podle termínu pro odevzdání žádosti):

Název výzvy

Termíny příjmu žádostí

vyhlášení

ukončení

Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Vocational Education and Training (VET)(Erasmus+)

25.11.2021

15.3.2022

Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Cross-sectoral priorities )(Erasmus+)

25.11.2021

15.3.2022

Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Adult education (AE) )(Erasmus+)

25.11.2021

15.3.2022

Excellence Hubs (Horizon Europe)

03.11.2021

15.3.2022

European Universities - Intensification of prior deep institutional transnational cooperation (Topic 1) (Horizon Europe)

30.11.2021

22.3.2022

European Universities - Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2) (Horizon Europe)

30.11.2021

22.3.2022

Cooperation partnerships (Erasmus+)

20.1.2022

23.3.2022

Small-scale cooperation partnerships (Erasmus+)

20.1.2022

23.3.2022

Cooperation Partnerships (Erasmus+)

20.1.2022

23.3.2022

Eurostars joint transnational call for proposals MAR 2022 (EUREKA) (Eureka)

21.1.2022

24.3.2022

Acceleration Services in support of the institutional transformation of Higher Education Institutions (Horizon Europe)

19.1.2022

20.4.2022

Cooperation, synergies and networking between research infrastructures and technology infrastructures (Horizon Europe)

19.1.2022

20.4.2022

Research infrastructure concept development (Horizon Europe)

19.1.2022

20.4.2022

Developing and piloting training on the practice of open and responsible research and innovation (Horizon Europe)

19.1.2022

20.4.2022

R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods (Horizon Europe)

19.1.2022

20.4.2022

Setting up a European Smart Health Innovation Hub

6.10.2021

21.4.2022

Integration of social innovation actors in innovation ecosystems (Horizon Europe)

11.1.2022

26.4.2022

ERC ADVANCED GRANTS (Horizon Europe)

20.1.2022

28.4.2022

Expanding Entrepreneurial Ecosystems (Horizon Europe)

25.1.2022

10.5.2022

Partnership for Excellence - Erasmus+ Teacher Academies (Erasmus+)

25.11.2021

7.9.2022

MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 (Horizon Europe)

13.4.2022

14.9.2022

Implementing co-funded action plans for interconnection of innovation ecosystems (Horizon Europe)

14.6.2022

27.9.2022

Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships (Horizon Europe)

29.6.2022

29.9.2022

Expanding Investments Ecosystems (Horizon Europe)

21.6.2022

4.10.2022

MSCA Doctoral Networks 2022 (Horizon Europe)

3.5.2022

15.11.2022

Alliances for Education and Enterprises (Erasmus+)

25.11.2021

15.11.2022

MSCA Cofund 2022 Horizon Europe)

11.10.2022

9.2.2023

MCSA Staff Exchanges (Horizon Europe)

6.10.2022

8.3.2023

Open call for Network projects applications (EUREKA)

1.1.2020

31.12.2025


Není snadné se v této záplavě výzev vyznat. Pokud Vás některá s nich zaujala, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme s vyhodnocením její vhodnosti a nadějnosti pro Vaši instituci.
I když se zdá, že do termínů pro odevzdání žádostí zbývá většinou ještě několik měsíců, s ohledem na náročnost přípravy projektových žádostí (zejména tam, kde je žadatelem konsorcium) je doporučeníhodné začít s ním co nejdříve – v případě žádostí s termíny odevzdání v březnu – květnu pak okamžitě!

OP JAK
Pro Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl konečně publikován harmonogram na rok 2022, který zahrnuje celkem 11 výzev:
Název výzvy Termíny příjmu žádostí
vyhlášení ukončení

Název výzvy

Termíny příjmu žádostí

vyhlášení

ukončení

Teaming CZ I

květen 2022

červen 2022

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – Fellowships MSCA

červenec 2022

srpen 2027

MSCA COFUND CZ

červenec 2022

prosinec 2023

Špičkový výzkum

červenec 2022

leden 2023

IPs VaV I

květen 2022

květen 2023

Smart+ I

červenec 2022

červenec 2023

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

říjen 2022

květen 2023

Open Science I

říjen 2022

leden 2023

Šablony pro MŠ a ZŠ I

květen 2022

březen 2023

Šablony pro SŠ a VOŠ I

květen 2022

listopad 2023

Individuální projekty systémové

květen 2022

září 2023

Jejich vyhlášení – jak vidno – se plánuje vesměs na květen – říjen, avíza budou známa zpravidla s měsíčním předstihem. Vzhledem k předpokládané náročnosti zpracování žádostí je proto velmi účelné se přípravou projektových záměrů začít zabývat co nejdříve.

OP TAK
V Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) probíhá příprava výzev v následujících oblastech:

 • Dotace na zavedení inovací do výroby
 • Dotace na mzdy VaV pracovníků
 • Dotace nová VaV centra
 • Dotace na rekonstrukci podnikových nemovitostí
 • Dotace na podporu zahraniční expanze
 • Dotace na vysokorychlostní internet
 • Dotace na úspory energie ve firmách
 • Dotace na zavedení průmyslu 4.0
 • Dotace na digitalizaci podniku
 • Dotace na čistou mobilitu

Podle dostupných informací by první výzvy v těchto oblastech měly být vyhlášeny v květnu 2022. Platí zde proto totéž, co bylo řečeno pro OP JAK – že je velmi účelné se přípravou projektových záměrů začít zabývat již nyní.

Další dotační příležitosti
Kromě výše popsaných programů se objevuje v nejrůznějších zdrojích řada dalších drobných výzev. Jednou z nich je např. nabídka grantů Česko-bavorské vysokoškolské agentury (viz www.btha.cz)

 • "Bilaterale Sommer-/Winterschulen 2022" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ).
 • "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2022" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ).
 • "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2022" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ).

NAŠE NOVÉ PRODUKTY

Krizový management projektů financovaných z veřejných zdrojů
Konec jednoho programovacího období EU, zdržení rozjezdu nového období (2021-2027) způsobené koronavirovou krizí, a paralelně rozběh Fondu obnovy (Next Generation EU Fund) přinášejí pro řadu institucí a pracovišť problémy, se kterými nejsou schopny se samy vyrovnat a realizovat své projekty dotované z veřejných zdrojů v potřebné kvalitě, vytyčených časových termínech a ve stanoveném právním rámci. Výsledkem je často vznik krizových situací, které příjemci dotace přerůstají přes hlavu. Na pomoc těmto klientům nabízí ILA svůj produkt „Krizový management projektů financovaných z veřejných zdrojů“ zaměřený zejména na projekty financované z ESIF, které se dostaly do problémů. Tento produkt spočívá zejména v

 • analýze stavu projektu z hlediska povinností vůči ŘO a příčin vzniku problémů při realizaci,
 • doporučení potřebných korekčních opatření,
 • monitorování jejich realizace,
 • zpracování podkladů vyžadovaných řídícím orgánem (ZoR, ŽoP, ZZoR),
 • operativní komunikaci s Řídícím orgánem a facilitaci komunikace projektových manažerů a vedení příjemce dotace s ním.

Screening a vyhodnocení vhodnosti dotačních programů a výzev
Pokud chete získat dotaci pro realizaci svého projektu a nemáte kapacitu na sledování a vyhodnocování vhodnosti desítek, ba stovek zveřejňovaných výzev, připravili jsme pro Vás produkt Screening a analýza vhodnosti dotačních programů a výzev. Jeho implementace probíhá v následujících krocích:
1) Charakteristika a vymezení potřeb klienta zahrnující:

 • vymezení oblastí „tematického profilu“ klienta, tj. oblastí jeho zájmu,
 • vymezení zásadních parametrů a omezujících podmínek klienta z hlediska využití dotace,
 • stanovení strategie screeningu a analýzy vhodnosti, zejména dotačních programů, které budou sledovány a periodicity jejich sledování.

2) Screening vhodných výzev ve vybraných dotačních programech.
3) Konzultace s klientem – výběr výzev pro další analýzu vhodnosti.
4) Analýza vhodnosti vybraných výzev.
5) Zpracování pravidelných doporučení pro klienta, na které dotační výzvy se má zaměřit.
Zájemcům o tuto službu nabízíme první dva kroky zdarma, realizace následujících kroků je zpoplatněná v závislosti na dohodnutém rozsahu screeningu a triáže, zohledněna je rovněž výtěžnost uvedených aktivit (čím méně užitečných informací, tím menší poplatek!).

POkud budete mít zájem o bližší informace, kontaktujte nás na ila@ila.cz.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.