Webináře

ILA NEWS č. 1/2019

ILA NEWS č. 1/2019 stáhnete v pdf zde.

DOTAČNÍ AKTIVITY
Aktuální výzvy
Současné programové období se blíží do závěrečné fáze a tomu odpovídá i zvýšená činnost řídicích orgánů, jejíž výsledkem jsou tyto zajímavé výzvy:
Výzkumné infrastruktury II, OP VVV
Podporované aktivity: Modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury.
Plánovaný příjem žádostí: 18. prosinec 2018 – 31. květen 2019
Alokace: 1 900 mil. Kč
Příjemci: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí výzkumné infrastruktury schválenou k účelově podpoře velkých výzkumných infrastruktur na léta 2020-2022.
Typ výzvy: kolová

Výzkumné e-infrastruktury II, OP VVV
Podporované aktivity: Materiální a technická modernizace velké významné infrastruktury, konkrétně e-infrastruktury.
Plánovaný příjem žádostí: 18. prosinec 2018 – 31. květen 2019
Alokace: 1 100 mil. Kč
Příjemci: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí výzkumné infrastruktury schválenou k účelově podpoře velkých výzkumných infrastruktur na léta 2020-2022.
Typ výzvy: průběžná

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II, OP VVV
Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access.
Plánovaný příjem žádostí: únor 2019 – červen 2019
Alokace: 1 100 mil. Kč
Příjemci: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
Typ výzvy: kolová

Podpora komunitního života a sociálního podnikání, OP PPR
Podporované aktivity: Podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor komunitního života a projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených, ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti, včetně projektů sociálního podnikání
Plánovaný příjem žádostí: duben 2019 – červen 2019
Alokace: 100 mil. Kč
Příjemci: Hl. m. Praha, městské části, organizace zakládané a zřizované Hl. m. Prahou a městskými částmi, nestnání neziskové organizace, podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr).
Typ výzvy: kolová

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV, OP PPR
Podporované aktivity: Investiční rozšiřování a zkvalitňování fyzických kapacit podpůrné inovační infrastruktury (zaměřených na znalostně intenzivní podniky), případně vznik nové infrastruktury.
Plánovaný příjem žádostí: listopad 2019 – duben 2020
Alokace: 150 mil. Kč
Příjemci: Hl. m. Praha, městské části, organizace zakládané a zřizované Hl. m. Prahou a městskými částmi, : subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce.
Typ výzvy: průběžná

Pokud máte projektový záměr, který by odpovídal uvedeným projektovým aktivitám, či máte jiné rozvojové plány, obraťte se na naši specialistku Ing. Lucii Mužíkovou, lucie.muzikova@ila.cz  

TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ
Projekt IncuPlatform
ILA a xPORT Business Incubator VŠE zahájily dne 1.1.2019 společný dvouletý projekt IncuPlatform k jehož realizaci by rádi přizvali další zájemce.
Cílem projektu je vybudování a pilotní ověření IT řešení s názvem IncuPlatform a jeho doprovodných služeb pro podporu činností podnikatelských akcelerátorů, univerzitních center transferu technologií a dalších subjektů, které potřebují řídit či podporovat inovační nebo startupové projekty. Toto řešení bude podporovat řízení, koordinaci, podporu a komunikaci s těmito projekty po celou dobu jejich životního cyklu (tedy od vzniku nápadu a jeho validaci, až po ukončení „pobytu“ projektu v akcelerátoru nebo na univerzitní půdě).
V současnosti neexistuje v České republice podobné ucelené řešení, které by ulehčilo práci subjektům pracujícím v oblasti startupů a inovačního podnikání, které se vyznačují značnou flexibilitou a fluktuací podporovaných projektů, a přineslo do ní základní organizační řád a nové prvky. Oproti existujícím ad hoc řešením, která si jednotlivé subjekty budují vlastními zdroji, se bude IncuPlatform vyznačovat následujícími prvky přinášejícími přidanou hodnotu:
• on-line komunikace s podporovanými projekty využívající uživatelsky příjemný CRM systém a zabezpečující kvalitní ochranu dat,
• využití SW nástroje InnovationProcessor (vyvinutého ILA) pro třídění a řízení komerčního využití výsledků V&V,
• doplnění (v maximální možné míře) standardních detekovaných obchodních případů o případy kreativně generované na základě propojování detekovaných tržních příležitostí se znalostmi umožňujícími jejich využití, kterými disponují sledovaná akademická pracoviště.

Služby IncuPlatform a s nimi provázané aktivity ILA a xPORT budou pokrývat celý proces tzv. transferu znalostí a technologií a rozvoje start-up společností od formulace inovačního záměru a jeho prověřování, až po škálování nových start-upů v mezinárodním měřítku.
V případě zájmu o podrobnější informace nebo o spolupráci na projektu IncuPlatform i na delším časovém horizontu, kontaktujte, prosím, Dr. Ivana Dvořáka, ivan.dvorak@ila.cz 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Adventní čas v Domus Vitae
Pod vedením ředitelky společnosti Terezy Kulhánkové, její zástupkyně Terezy Peterkové a za vydatného přispění provozní Evy Klosové proběhly první Vánoce v Domečku.
Přípravy probíhaly od začátku října. Nejdříve proběhl cyklus tvořivých dílen, který byl zaměřen na výrobu jak podzimních, tak vánočních dekorací. Ve veselém duchu tak děti oslavily v Domečku halloween.
Výzdoba samotného objektu a především organizace doprovodných akcí naplnila všechny zúčastněné sváteční náladou. Dva dny byly věnovány výrobě vánočních věnců, kdy děti ze 2. a 3. třídy základní školy společně s několika seniorkami vytvořily opravdu jedinečná díla, která potom společně odnesly do domovů s pečovatelskou službou na Praze 7. Tam byly obyvatelům těchto domovů předány spolu s domácím cukrovím z dílny zaměstnanců Domečku a vše bylo zakončeno společným zpěvem koled.

Druhou významnou akcí pak bylo společné setkání s 36 dětmi z dětského domova. Setkání proběhlo za podpory řetězce Novotel v jejich hotelu Praha Wenceslas Square. Dopoledne bylo věnováno rukodělným aktivitám, odpoledne pak společnému zpívání u stromečku. Dětem byly předány i dárky – plyšové hračky, které Domeček získal sbírkou na základní škole.

V letošním roce pokračují pravidelné aktivity Komunitního centra Domeček. Jedná se o divadelní představení pro děti, autorská čtení, besedy, hudební večery, přednášky a dále plánujeme i řadu jednorázových akcí. Jsme rádi, že se Domeček zapsal do povědomí lidí Prahy 7 i širšího okolí a těšíme se, že budeme tuto naši neziskovou činnost dále rozvíjet. O dalších plánech Domečku na letošní rok se s Vámi ráda podělí jeho ředitelka Tereza Kulhánková, tereza.kulhankova@domusvitae.cz

news 02-01 news 02-02 news 02-03 news 02-04 news 02-05

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.