Zajímavé dotační výzvy
zavřená

OP TAK - Úspory energie - výzva I.

Účelem výzvy je snížení energetické náročnosti podnikatelských budov.

Termín příležitosti od 15. 07. 2022
Termín příležitosti do 30. 11. 2023
Pro koho jsou prostředky určeny MSP
O kolik je možné žádat Výše podpory je 100 – 1 000 mil. Kč.
Na co je možné prostředky čerpat Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), inženýrská činnost, energetický posudek, projektová dokumentace, náklady na organizaci výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo Pravidel pro výběr dodavatelů OP TAK platných v daném období při výběru dodavatele. Maximální výše způsobilých výdajů na tuto položku může činit 80 000,- Kč.

Zaměření

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, konkrétně ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a splnění závazku nových úspor energie a k naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

 

Podporované aktivity

a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
  • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).

 

b) Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;

c) Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;

d) Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;

e) Využití odpadní energie;

f) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);

g) Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;

 

 

Indikátory

Povinné k výběru:

  • 360102 Odhadované emise skleníkových plynů
  • 324051 Počet budov podnikatelských subjektů se zlepšenou energetickou náročností
  • 101022 Podniky podpořené granty

Povinné k naplnění:

  • 323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
  • 327005 Roční spotřeba primární energie v podnicích

 

Územní zaměření

 

Realizace projektu může být na území ČR mimo Prahu.

 

 

Alokace 

10 mld. Kč

 


 

 

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?