Dotační příležitosti
připravuje se

OP TAK - Proof of Concept – výzva I.

Cílem Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Termín příležitosti od 27. 07. 2022
Termín příležitosti do 24. 10. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny MSP
O kolik je možné žádat Výše podpory je 500 000,- Kč – 5 mil. Kč pro aktivitu a) a 500 000 – 20 mil. Kč pro aktivitu b).
Výše spolufinancování nebo procento podpory Míra podpory se pohybuje v rozmezí 35 - 70 % dle typu žadatele a realizované aktivity.
Na co je možné prostředky čerpat Způsobilé výdaje pro aktivitu a): Náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti Způsobilé výdaje pro aktivitu b): Náklady spadající do kategorie experimentálního vývoje (osobní, nástroje, konsultační externí služby, režijní náklady, náklady na materiál, na získání patentů).

Zaměření

Cílem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na využití pokročilých technologií. Výzva si dále klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Podporované aktivity:

a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností.

Příprava studie proveditelnosti je možná:

  • pro projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých výzkumnými organizacemi před jejich možným uplatněním v praxi,
  • nebo se jedná o přípravu studie proveditelnosti výzkumných projektů vyžadujících spolupráci podnikatelského subjektu s výzkumnou organizací, a to buď formou účinné spolupráce, smluvního výzkumu nebo plánovaného nákupu práv duševního vlastnictví podnikem.

 b)  Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu (dále jen „žadatel“) v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.

 

Indikátory:

Povinné k výběru:

  • 200002 Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi
  • 222000 Počet aktivit/konceptů Proof of concept v procesu ochrany duševního vlastnictví
  • 214001 Podané patentové přihlášky
  • 214011 Ochranné známky a průmyslové vzory
  • 204002 Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech
  • 101022 Podniky podpořené granty

Povinné k naplnění:

  • 222012 Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept.

 

Územní zaměření

Realizace projektu může být na území ČR mimo Prahu.

 

Alokace

200 mil. Kč

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?