Dotační příležitosti
otevřená

OP TAK - Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I.

Výzva je určena pro výstavbu solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel.

Termín příležitosti od 15. 08. 2022
Termín příležitosti do 01. 02. 2024
Pro koho jsou prostředky určeny Malé, střední a velké podniky.
O kolik je možné žádat Výše podpory je 500 000 – 330 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Míra podpory se pohybuje v rozmezí 50 - 80 % dle typu žadatele a regionu, ve kterém sídlí.
Na co je možné prostředky čerpat Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), inženýrská činnost, projektová dokumentace.

Zaměření

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z OZE. Cílem je rovněž efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE.

Podporovaná aktivita: výstavba větrných elektráren.

 

Indikátory

Povinné k naplnění (Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů) a povinné k výběru.

 

Alokace

500 mil. Kč

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?