Dotační příležitosti
otevřená

OP JAK - Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Rozvoj koordinovaného řízení a implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni; Zřízení a rozvoj Národního centra informačních služeb (CARDS); Zřízení a rozvoj Sekretariátu EOSC CZ na národní úrovni a zajištění systémové opory pro koordinovanou implementaci iniciativy EOSC v ČR.

Termín příležitosti od 27. 06. 2022
Termín příležitosti do 31. 05. 2023
Pro koho jsou prostředky určeny OSS, PO OSS, subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
O kolik je možné žádat 20 mil. Kč - 1,6 mld .Kč.
Výše spolufinancování nebo procento podpory V případě, že je žadatelem projektu organizační složka státu nebo příspěvková organizace organizační složky státu, spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno a projekt je ze 100 % hrazen z dotace/podpory. V případě, že je žadatelem projektu veřejná vysoká škola, výzkumná organizace nebo soukromoprávní organizace provádějící veřejně prospěšnou činnost, spolufinancování je vyžadováno min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů.

Cíl výzvy

  • Podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3).
  • Zřídit Národní centrum informačních služeb (IPs CARDS).
  • Zřídit koordinační aparát pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

Jedná se o ERF projekt.

 

Aktivity projektu

Povinná aktivita projektu

Aktivita č. 1. Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity projektu

Žadatel zvolí právě jednu povinně volitelnou aktivitu. Pro každou povinně volitelnou aktivitu může být podpořen max. jeden projekt.

Aktivita č. 2 pro IPs NRIS3

Aktivita č. 3 pro IPs CARDS

Aktivita č. 4 pro IPs EOSC CZ

 

Cílová skupina

Aktéři výzkumného a inovačního ekosystému (quadruple helix); pracovníci výzkumných organizací; pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou; pracovníci aplikačního sektoru; akademičtí a neakademičtí pracovníci vysokých škol; pracovníci knihoven poskytujících služby veřejnosti na národní úrovni; veřejnost.

 

Plánovaná alokace

2 mld. Kč.

 

Délka realizace projektu

Délka projektu: 30 – 77 měsíců (nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2028).

 

Typ výzvy

Průběžná.

 

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?