Dotační příležitosti
zavřená

OP JAK - Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

ERDF výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra v souladu s plánovanými cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

Termín příležitosti od 18. 05. 2022
Termín příležitosti do 17. 06. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Veřejné vysoké školy; veřejné výzkumné instituce; ­soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolek).
O kolik je možné žádat Min. výše celkových způsobilých výdajů musí být alespoň rovna výši celkové požadované částky z programu Horizont Evropa. Max. 700 000 000,- Kč.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Spolufinancování pro VŠ a VO 5%.
Na co je možné prostředky čerpat Investiční výdaje, neinvestiční majetek, odpisy, nákup služeb, paušální náklady (25 %), jednorázové náklady - osobní náklady.

Zaměření výzvy

Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě programu Horizont Evropa Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage), tj. projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy Teaming for Excellence (HE) a bylo jim přiděleno financování. Výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra v souladu s plánovanými cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

 

Druh výzvy

Průběžná.

 

Cíle výzvy

- Modernizovat infrastrukturní zázemí

- Zajistit komplementární financování projektu výzvy Teaming for Excellence

 

Hodnocení žádostí

Dvoukolové.

Datum pro ukončení příjmu žádostí:

  • - 1. kolo - k 17. 6. 2022 do 12:00
  • - 2. kolo do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 5. 2023 do 12:00.

První kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.

Druhé kolo: Subjetky, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy Teaming for Excellence (HE), tj. byla vybrána k financování. A zároveň jsou držiteli dopisu o závazku (letter of commitment) vydaném MŠMT (ŘO OP JAK) v 1. kole hodnocení výzvy Teaming-CZ I.

 

Ativity projektu

Povinné aktivity

Aktivita 1. Řízení projektu

Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra

 

Volitelné aktivity:

Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra

 

Vyloučené aktivity

  • Nová výstavba, nákupy nemovitých věcí, pronájmy nemovitých prostor; ­
  • stavební úpravy a vybavování výzkumné infrastruktury mimo území ČR.

 

Cílová skupina

Pracovníci výzkumných organizací.

 

Alokace výzvy

2 mld. Kč.

 

Výdaje

Výdaje jsou způsobilé od data vyhlášení výzvy Teaming for Excellence (HE), tzn. od 29. 6. 2021.

Způsob financování - ex-ante.

 

Územní zaměření

Přípustným místem realizace je území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to v EU i mimo EU.

 

Délka realizace projektu

24 - 80 měsíců, nejzažší datum pro ukončení fyzické realizace projektu - 31. 12. 2028.

 

Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?