Dotační příležitosti
připravuje se

OP JAK - Výzva Teaming CZ I

Podpora dofinancování modernizace projektů, které uspějí ve výzvě Horizont Europe Teaming for Excellence.

Termín příležitosti od 18. 05. 2022
Termín příležitosti do 18. 06. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty – právnické osoby
O kolik je možné žádat Min. výše celkových způsobilých výdajů musí být alespoň rovna výši celkové požadované částky z programu Horizont Evropa. Max. 700 000 000,- Kč.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Spolufinancování 0 - 30,3 % dle typu žadatele.
Na co je možné prostředky čerpat investiční výdaje, neinvestiční majetek, odpisy, nákup služeb, paušální náklady (25 %), jednorázové náklady - osobní náklady.

Zaměření výzvy

Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě programu Horizont Evropa Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage), tj. projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy Teaming for Excellence (HE) a bylo jim přiděleno financování. Výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra v souladu s plánovanými cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

 

Cíle výzvy

- Modernizovat infrastrukturní zázemí

- Zajistit komplementární financování projektu výzvy Teaming for Excellence

 

Hodnocení žádostí

Dvoukolové.

Datum pro ukončení příjmu žádostí:

  • - 1. kolo - k 18. 6. 2022 do 14:00
  • - 2. kolo do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 5. 2023 do 14:00.

 

Ativity projektu

Povinné aktivity

Aktivita 1. Řízení projektu

Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra

 

Volitelné aktivity:

Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra

 

Vyloučené aktivity

  • - Nová výstavba, nákupy nemovitých prostor, pronájmy nemovitých prostor;
  • - Nákupy motorových vozidel a dopravních prostředků s výjimkou vozidel a dopravních prostředků sloužících jako předmět výzkumné činnosti;
  • - Stavební úpravy a vybavování výzkumné infrastruktury mimo území ČR;
  • - In-kind příspěvky.

 

Cílová skupina

Pracovníci výzkumných organizací.

 

Plánovaná alokace

2 mld. Kč.

 

Výdaje

Výdaje jsou způsobilé od data vyhlášení výzvy Teaming for Excellence (HE), tzn. od 29. 6. 2021.

Způsob financování - ex-ante.

 

Územní zaměření

Přípustným místem realizace je území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to v EU i mimo EU.

 

Délka realizace projektu

24 - 80 měsíců, nejzažší datum pro ukončení fyzické realizace projektu - 31. 12. 2028.

 

Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?