Zajímavé dotační výzvy
zavřená

NPO MPSV – Výzva Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Výzva je určena pro rozvoj a modernizaci infrastruktury pro sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách. Výzvou bude podpořen vznik nebo navýšení kapacity těch pobytových ústavů pro seniory, jejichž klienti jsou zcela odkázáni na pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči.

Termín příležitosti od 06. 05. 2022
Termín příležitosti do 31. 07. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Kraje, obce, města, městysy, městské části, městské obvody, hl. m. Praha, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, OSS, PO OSS, spolky, OPS, ústavy, církve, nadace.
O kolik je možné žádat 10 - 80 mil. Kč (bez DPH)
Na co je možné prostředky čerpat Nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

Zaměření výzvy

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;
 • Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;
 • Týdenní stacionáře;
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • Domovy pro seniory;
 • Domovy se zvláštním režimem;
 • Chráněné bydlení

Podání žádosti

31.07. 2022 – 1. kolo

30.09. 2022 – 2. kolo

30. 11. 2022 – finální kolo.

 

Podporované aktivity

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

 

Nejzažší datum pro ukončení fyzické realizace

Do 31. 8. 2025.

 

Cílová skupina

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, senioři.

 

Alokace

2,8 mld. Kč

 

Udržitelnost projektu

10 let

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?