Dotační příležitosti
zavřená

Implementing co-funded action plans for interconnection of innovation ecosystems HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01

Účelem výzvy je podpora propojených, inkluzivních a efektivnějších inovačních ekosystémů v Evropě, založených na silných stránkách evropských, národních, regionálních a lokálních inovačních ekosystémů a vtažení do nich méně reprezentovaných účastníků a inovačně méně pokročilých oblastí s cílem vytyčení a dosažení kolektivních ambicí k překonání stávajících výzev ve prospěch společnosti zahrnujících zelenou digitální a sociální tranzici.

Termín příležitosti od 14. 06. 2022
Termín příležitosti do 27. 09. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Konsorcia nejméně tří právnických osob ze tří zemí EU (+ asociované země podle seznamu).
O kolik je možné žádat Zatím nespecifikováno.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Kofinancování 30 – 70 %.
Na co je možné prostředky čerpat Uznatelné výdaje přípustné v Horizon Europe.

Zaměření výzvy

Výzva se rozpadá na dvě části:

  • HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01 (CSA) je určen pro financování přípravu společných akčních plánů, které umožní žadatelům prozkoumat oblasti a cesty možné spolupráce a společně navrhnout a konkretizovat tyto akční plány.
  • HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01(COFUND) jsou určeny pro financování implementace těch akčních plánů, které jsou dostatečně zralé a žadatelé již vědí, čeho chtějí dosáhnout.

 

Cílová skupina

Národní a/nebo regionální inovační agentury společně se soukromým sektorem, všemi relevantními zúčastněnými subjekty inovačního ekosystému, inovativními MSP, start-upy, sociálními inovátory, státními podniky, akademickými institucemi, centry pro transfer technologií, investory, nadacemi, klastry, asociacemi a organizacemi občanské společnosti a EEN. 

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Státy EU+.

 

Alokace

8 mil EUR pro CSA + 4,5 mil. EUR pro COFUND.

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu 

Předpokládají se projekty v minimální délce trvání 5 let.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?