Dotační příležitosti
otevřená

EIC Pathfinder – Challenge

Účelem výzvy je podpořit ambiciózní vize vývoje radikálně nových technologií ve specifikovaných oblastech s potenciálem vytvoření nových trhů nebo reagující na globální výzvy. Podporuje raná stádia jejich vývoje (TRL = 1 - 4) založená na přístupu „vysoký risk / vysoký zisk“ a směřující k průlomové technologii založené na výsledcích vědeckého výzkumu.

Termín příležitosti od 16. 06. 2022
Termín příležitosti do 19. 10. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Konsorcia nebo jednotlivé právní subjekty registrované v členských zemích EU nebo asociovaných zemích. Konsorcium musí mít nejméně dva nezávislé právní subjekty. Členy i samostatnými žadateli mohou být např. university, výzkumné organizace, MSP, start-upy nebo fyzické osoby. Ze samostatných žadatelů jsou vyloučeny mid-cap společnosti (do 500 zaměstnanců) a velké podniky. (V některých případech se připouští i jeden žadatel). Žadatelé musí – v závislosti na tématu – zpravidla splňovat i řadu dodatečných kritérií.
O kolik je možné žádat Do 4 mil. EUR (případně i více, pokud je to dostatečně zdůvodněno).
Výše spolufinancování nebo procento podpory 100% podpora.
Na co je možné prostředky čerpat Na všechny běžné aktivity nutné pro realizaci projektu.

Zaměření výzvy

Výzva se zaměřuje na šest oblastí:

  • Cardiogenomics,
  • Carbon dioxide and Nitrogen management and valorization,
  • DNA-based digital data storage,
  • Towards the Healthcare Continuum: technologies to support a radical shift from episodic to continuous healthcare,
  • Alternative approaches to Quantum Information Processing, Communication and Sensing,
  • Mid to long term and systems integrated energy storage.

 

Cílová skupina

Nositelé projektů z EU a asociovaných zemí, které splňují tři následující klíčová kritéria („gatekeepers“). Projekt musí:

  • být založen na přesvědčivé dlouhodobé vizi radikálně nové technologie, která má  potenciál pozitivního transformačního vlivu na ekonomiku a společnost,
  • přinášet konkrétní, nový a ambiciózní technologický průlom založený na využití vědeckých výsledků, který představuje jasný pokrok oproti stávajícím technologiím,
  • být založen na přístupu „vysoký risk / vysoký zisk“ a metodologii s konkrétními a přijatelnými cíli.

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Státy EU a asociované země.

 

Alokace

167 mil. EUR.

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu 

Předpokládá se doba trvání projektu 1 – 3 roky.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?