DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Aktivity v oblasti dotačního poradenství realizuje tým vedený Ing. Lucií Mužíkovou. Klientům ILA, s.r.o. nabízí zpracování projektů a žádostí o jejich financování v následující nabídce:

  • Posouzení možnosti financování záměru/projektu z některého z dotačních programů financovaných z ESIF nebo dotačních programů EU.
  • Zpracování projektové žádosti ve zvoleném operačním programu.
  • Kritickou revizi projektu a žádosti o jeho financování zpracovaných samotným klientem.
  • Úpravy projektové žádosti na základě požadavků řídícího orgánu.
  • Konzultační podporu při přípravě dokumentů pro podpis právního aktu s řídícím orgánem
  • Partnerství v projektu, management a reporting projektu v případě udělení dotace.

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.