INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

WE KNOW HOW

Jsme poradenská společnost působící v oblasti vědeckého podnikání. Vytváříme, plánujeme a koordinujeme projekty založené na výsledcích vědeckého výzkumu a vývoje. Zajišťujeme jejich financování zpracováváním projektových žádostí do národních i evropských dotačních programů.


Co Vám nabízíme

Ať jste výzkumný tým na VŠ, malá či střední firma nebo soukromý investor, máme vám co nabídnout:

Zpracování projektových žádostí ILA
Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP VVV a OP PPR, OP Z, OP PIK, HORIZON2020, Erasmus+, Interreg a dalších domácích a EU dotačních titulů.
Na desetiletém časovém horizontu dosahuje ILA, s.r.o. úspěšnosti projektů zpracovaných pro její klienty 73, 91 % (počítáno podle počtu), resp. 94, 18 %
(počítáno podle finančního objemu).
Využijte Projektové poradenství
Poradenství a spolupráci na našich projektech v oblasti sociálních podniků a sociálního podnikání.
Transfer technologií ILA
Poradenství a spolupráci na našich inovačních projektech v oblasti transferu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry a zakládání a rozvoje nových technologických podniků.

Více o našich službách

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY!

Chcete se stát členem našeho dynamického týmu?

Časově omezeno do 20.2. 2017 Podrobnosti zde!

Proč zvolit nás

Vždy tvoříme projekt klientovi na míru, zaručujeme pečlivou ochranu duševního vlastnictví a citlivých informací a máme širokou síť spolupracujících expertů a partnerů v ČR i EU.

Více o naší misi

Aktuality

ILA, s.r.o. podala 3 projektové žádosti do ERDF výzvy pro vysoké školy

04. 10. 2016

31. srpna podala ILA, s.r.o. pro své klienty tři projektové žádosti do výzvy č. 16 ERDF pro vysoké školy (Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání), která má za cíl podporovat intervence Evropského sociálního fondu realizované v rámci specifického cíle (dále jen „SC“) 1, 2 a 4 v PO2, případně podporovat a navazovat na projekty financované z minulého programového období, prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení.

[více]

 

Domeček ve Stromovce bude otevřen pro návštěvníky

04. 10. 2016

Nezisková společnost Domus vitae, z.ú., jejímiž zakladateli jsou jednatelé společnosti ILA, s.r.o,. konečně začne své aktivity. Tato společnost byla založena v létě 2015 a náplní její činnosti bude provoz drážního domku ve Stromovce sloužícího jako Komunitní integrační centrum a sociální podnik.

[více]

 

Archiv aktualit

ILA, s.r.o. provozuje inovační portál

ila_ino_logo

ILA, s.r.o. provozuje portál zaměřený na OZP

nzp_logo

ILA, s.r.o. úzce spolupracuje s EuKTS

eukts

Současné projekty

Dokončené projekty

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV