INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

WE KNOW HOW

Jsme poradenská společnost působící v oblasti vědeckého podnikání. Vytváříme, plánujeme a koordinujeme projekty založené na výsledcích vědeckého výzkumu a vývoje. Zajišťujeme jejich financování zpracováváním projektových žádostí do národních i evropských dotačních programů.


Co Vám nabízíme

Ať jste výzkumný tým na VŠ, malá či střední firma nebo soukromý investor, máme vám co nabídnout:

Zpracování projektových žádostí ILA
Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP VVV a OP PPR, OP Z a OP PIK, dále HORIZON2020, Erasmus+, Interreg a dalších domácích a EU dotačních titulů.
Na desetiletém časovém horizontu dosahuje ILA, s.r.o. úspěšnosti projektů zpracovaných pro její klienty 73, 91 % (počítáno podle počtu), resp. 94, 18 %
(počítáno podle finančního objemu).
Využijte Projektové poradenství
Poradenství a spolupráci na našich projektech v oblasti sociálních podniků a sociálního podnikání.
Transfer technologií ILA
Poradenství a spolupráci na našich inovačních projektech v oblasti transferu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry a zakládání a rozvoje nových technologických podniků.

Více o našich službách

Proč zvolit nás

Vždy tvoříme projekt klientovi na míru, zaručujeme pečlivou ochranu duševního vlastnictví a citlivých informací a máme širokou síť spolupracujících expertů a partnerů v ČR i EU.

Více o naší misi

Aktuality

Domeček slavnostně otevřen!

10. 07. 2018

Po dlouhých měsících usilovné práce je to konečně tady – naše nezisková organizace otevřela Domeček široké veřejnosti. Slavnostního přestřižení pásky 25. 6. 2018 se ujala moderátorka Petra Svoboda, která tímto projekt komunitního centra podpořila. Mezi dalšími zajímavými hosty byl například i Karel Mrzílek, který v domečku bydlel za ruské okupace, poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní Prahy 7 Jakob Hurrle.

[více]

 

Metodika SEMAFOR home v zahraničí!

30. 06. 2018

Ve dnech 20. 5. – 27. 5. 2018 jsme v rámci projektu Proof-of-Concept (PoC ILA) představili metodiku SEMAFOR home na světovém kongresu ergoterapeutů, který měl jako doprovodný program i výstavní kapacity.  Kongres je nejvýznamnější akcí, která v oblasti ergoterapie na světě probíhá, a která se koná jedenkrát za 4 roky. 17. kongresu konaného v jihoafrickém Kapském městě se zúčastnilo téměř 2 500 delegátů z 85 zemí světa.

[více]

 

Archiv aktualit

ILA, s.r.o. provozuje inovační portál

ila_ino_logo

ILA, s.r.o. provozuje portál zaměřený na OZP

nzp_logo

ILA, s.r.o. úzce spolupracuje s EuKTS

eukts

Současné projekty

Dokončené projekty

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV