INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

WE KNOW HOW

Jsme poradenská společnost působící v oblasti vědeckého podnikání. Vytváříme, plánujeme a koordinujeme projekty založené na výsledcích vědeckého výzkumu a vývoje. Zajišťujeme jejich financování zpracováváním projektových žádostí do národních i evropských dotačních programů.


Co Vám nabízíme

Ať jste výzkumný tým na VŠ, malá či střední firma nebo soukromý investor, máme vám co nabídnout:

Zpracování projektových žádostí ILA
Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP VVV a OP PPR, OP Z a OP PIK, dále HORIZON2020, Erasmus+, Interreg a dalších domácích a EU dotačních titulů.
Na desetiletém časovém horizontu dosahuje ILA, s.r.o. úspěšnosti projektů zpracovaných pro její klienty 73, 91 % (počítáno podle počtu), resp. 94, 18 %
(počítáno podle finančního objemu).
Využijte Projektové poradenství
Poradenství a spolupráci na našich projektech v oblasti sociálních podniků a sociálního podnikání.
Transfer technologií ILA
Poradenství a spolupráci na našich inovačních projektech v oblasti transferu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry a zakládání a rozvoje nových technologických podniků.

Více o našich službách

Proč zvolit nás

Vždy tvoříme projekt klientovi na míru, zaručujeme pečlivou ochranu duševního vlastnictví a citlivých informací a máme širokou síť spolupracujících expertů a partnerů v ČR i EU.

Více o naší misi

Aktuality

Angličtinu střídá politologie

13. 09. 2017

Logolink OP Praha

Na letní kurzy angličtiny komunitního a sociálního centra Domus Vitae navázal první zářijové pondělí politologický seminář „Otáčíme zeměkoulí“. [více]

 

Komunitní centrum zahajuje činnost v náhradních prostorách

12. 07. 2017

V úterý 11. července odstartoval první kurz nového komunitního centra Domus Vitae. Zatím v náhradních prostorách Obřadní síně pro Prahu 7 se sešlo 19 účastníků letních kurzů anglického jazyka. Převážně senioři z Prahy 7 a 6 si v průběhu osmi lekcí vyzkoušejí pod citlivým vedením zkušené lektorky základní komunikační fráze, které jim usnadní kontakt s cizinci. Celkem se přihlásily skoro tři desítky zájemců. Vzhledem k dovoleným počítáme s tím, že počet frekventantů bude kolísat. Všichni, kteří zdárně absolvují celý běh, získají diplom.

[více]

 

Archiv aktualit

ILA, s.r.o. provozuje inovační portál

ila_ino_logo

ILA, s.r.o. provozuje portál zaměřený na OZP

nzp_logo

ILA, s.r.o. úzce spolupracuje s EuKTS

eukts

Současné projekty

Dokončené projekty

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV