INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

WE KNOW HOW

Jsme poradenská společnost působící v oblasti vědeckého podnikání. Vytváříme, plánujeme a koordinujeme projekty založené na výsledcích vědeckého výzkumu a vývoje. Zajišťujeme jejich financování zpracováváním projektových žádostí do národních i evropských dotačních programů.


Co Vám nabízíme

Ať jste výzkumný tým na VŠ, malá či střední firma nebo soukromý investor, máme vám co nabídnout:

Zpracování projektových žádostí ILA
Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP VVV a OP PPR, OP Z, OP PIK, HORIZON2020, Erasmus+, Interreg a dalších domácích a EU dotačních titulů.
Na desetiletém časovém horizontu dosahuje ILA, s.r.o. úspěšnosti projektů zpracovaných pro její klienty 73, 91 % (počítáno podle počtu), resp. 94, 18 %
(počítáno podle finančního objemu).
Využijte Projektové poradenství
Poradenství a spolupráci na našich projektech v oblasti sociálních podniků a sociálního podnikání.
Transfer technologií ILA
Poradenství a spolupráci na našich inovačních projektech v oblasti transferu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry a zakládání a rozvoje nových technologických podniků.

Více o našich službách

Proč zvolit nás

Vždy tvoříme projekt klientovi na míru, zaručujeme pečlivou ochranu duševního vlastnictví a citlivých informací a máme širokou síť spolupracujících expertů a partnerů v ČR i EU.

Více o naší misi

Aktuality

Domeček „na spadnutí“

22. 05. 2017

I když na aktuální fotografii se zdá, že by se mohlo jednat o reálné spadnutí, opak je pravdou. Rekonstrukce objektu ve Stromovce, který má naše nezisková sestra Domus vitae, z.ú. (brzy už bude mít své vlastní stránky www.domus-vitae.cz) pronajatý, započala již v létě 2016. Předpokládané ukončení k 31. 12. 2016 se  nestihlo, nový termín otevření byl posunut na 1. 10. 2017.

[více]

 

ILA zpracovala 3 projektové žádostí do OP PPR, zaměřené na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

02. 03. 2017

Dne 28. února 2017 v 16:00 hodin skončil příjem žádostí o podporu do 24. výzvy OP PPR, která je zaměřená na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje pomocí ověření jejich komerčního potenciálu a přípravu jejich zavedení do praxe. Bylo předloženo 21 žádostí o podporu v celkovém objemu 412,7 milionů korun, což je o 12,7 milionů korun více, než je alokace výzvy.

[více]

 

Archiv aktualit

ILA, s.r.o. provozuje inovační portál

ila_ino_logo

ILA, s.r.o. provozuje portál zaměřený na OZP

nzp_logo

ILA, s.r.o. úzce spolupracuje s EuKTS

eukts

Současné projekty

Dokončené projekty

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV