INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Služby


 

Našim klientům nabízíme:

Zpracování projektových žádostí ILA
Aktivity v oblasti dotačního poradenství realizuje tým vedený Ing. Lucií Mužíkovou. Klientům ILA nabízí zpracování projektů a žádostí o jejich financování v následující nabídce:

 • Posouzení možnosti financování záměru/projektu z některého z dotačních programů financovaných z ESIF nebo dotačních programů EU.
 • Zpracování projektové žádosti ve zvoleném operačním programu.
 • Kritickou revizi projektu a žádosti o jeho financování zpracovaných samotným klientem.
 • Úpravy projektové žádosti na základě požadavků řídícího orgánu.
 • Konzultační podporu při přípravě dokumentů pro podpis právního aktu s řídícím orgánem
 • Partnerství v projektu, management a reporting projektu v případě udělení dotace.

Pro rychlé vyjasnění rámce Vaší projektové žádosti je užitečné předem vyplnit přiložený formulář o jejích základních parametrech.

Commercialization of research and development

Aktivity v oblasti sociálního podnikání realizuje tým vedený MUDr. Kateřinou Čihařovou. Tyto aktivity zahrnují:

 • V rámci vlastní neziskové organizace Domus Vitae provoz sociálního podniku a komunitního centra zaměřeného na rozšiřování prostoru pro aktivní život seniorů.
 • Účast v projektech na podporu sociálního podnikání a zakládání sociálních podniků financovaných z ESIF (zejména OP PPR), Horizon2020 nebo Interreg.
 • Provoz webového informačního portálu NetZP.cz pro organizace zdravotně postižených.
 • Konzultace služby v oblasti sociálního podnikání a zakládání sociálních podniků

Technology Transfer ILA

Aktivity v oblasti transferu znalostí a technologií, inovačních projektů a zakládání start-up společností realizuje tým vedený RNDr. Ivanem Dvořákem, CSc. Tyto aktivity zahrnují:

 • Zakládání a rozvoj vlastních start-up společností.
 • Účast v projektech na podporu transferu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou financovaných z ESIF (zejména OP VVV a OP PPR), Horizon2020 nebo Interreg.
 • Provoz informačního portálu Inosfera.cz.
 • Poradenství v oblasti KTT a inovačního managementu.

 

 


Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV