Referenční projekty

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_026/0000122

Realizátor: Vysoká škola ekonomická v Praze, Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 35 249 729 Kč

Projektovou náplní bylo rozšíření prostorových kapacit stávajícího business akcelerátoru a inkubátoru xPORT celkem o 1129 m2 a jejich vybavení nábytkem a ICT vedoucí ke zkvalitnění jeho služeb s cílem lepšího uspokojování stávajících a budoucích požadavků na jeho funkci v oblasti podpory vzniku a rozvoje nových firem a transferu znalostí a technologií z akademické do aplikační sféry.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.