Najdi si vhodnou dotaci!

Pomůžeme vám zajistit financování vašeho výzkumného / vývojového / inovačního projektu!

Pro financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných zdrojů lze kromě institucionálního financování využít i zdrojů určených pro účelové financování, tedy grantů a dotací. ILA pomáhá svým klientům při získávání těchto finančních zdrojů určených zejména na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a implementace inovací. Existuje nepřeberné (a nepřehledné) množství různých dotačních programů a titulů, které lze rozdělit do čtyř základních skupin:


1. Domácí, financované ze státního rozpočtu ČR a administrované domácími institucemi


2. Operační programy (OP), financované ze Strukturálních a investičních fondů EU (ESIF), a další zahraniční finanční zdroje administrované domácími Řídícími orgány (např. Norské fondy)


3. Komunitární, financované z rozpočtu EU, administrované agenturami EK na úrovni EU


4. Next Generation EU – Fond obnovy


Většina uvedených dotačních programů je plánována v souladu s plánovacím režimem Evropské komise po sedmiletých obdobích. V roce 2020 skončí osmé takové období a v roce 2021 začíná deváté. Následující informace se proto týkají zejména nastupujícího devátého programovacího období (2021 – 2027), kdy do České republiky přiteče z EU 718 mld. Kč. Z Fondu obnovy určeného na překonání koronavirové krize bude ČR navíc čerpat v létech 2021 -2023 více než 230 miliard Kč.

Mám pouze
jednoduchý orientační
dotaz
Hledám financování
z lokálních programů
a zdrojů v ČR
Hledám financování
z komunitárních programů
EU