Aktuality

ILA rozšiřuje svoje portfolio služeb o kybernetickou bezpečnost

Překotná, a někdy až chaotická, digitalizace institucí, firem i úřadů místní správy a samosprávy v dnešní době přináší nejen řadu zjednodušení a zefektivnění administrativy, ale i řadu problémů. Jedním z nich jsou i kybernetické hrozby, které s rozšiřující se digitalizací dramaticky narůstají.

Firmy a zejména korporace, které jsou k řešení otázek kybernetické bezpečnosti tlačeny přirozenou nutností ochrany svých dat a procesů před tvrdou konkurencí, mají zpravidla dostatečnou expertizu pro řešení těchto problémů nebo jsou schopné si ji opatřit. Státní a veřejné instituce a zejména orgány místní správy a samosprávy naproti tomu nemají zpravidla ani dostatečnou mentální kapacitu a často ani finanční zdroje pro adekvátní řešení této problematiky.

Evropská unie vnímá problémy kybernetické bezpečnosti jako závažné a snaží se je ze své úrovně různými prostředky řešit. Jedním z výstupů této snahy je směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2, kdy oficiální znění této směrnice bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 27. prosince 2022. Česká republika má povinnost směrnici transponovat do národní legislativy. Z důvodů značných změn ve Směrnici oproti současnému stavu je vládou ČR připravován zcela nový zákon o kybernetické bezpečnosti spolu s jeho prováděcími vyhláškami. Vydání tohoto zákona je plánováno na druhou polovinu roku 2024.  Na tento moment se vyplatí být připraven!

Směrnice NIS2 přináší celou řadu změn v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zejména se zásadně rozšiřuje pole působnosti její regulace (z původně kolem 400 regulovaných subjektů se jejich počet navýší  přibližně na 6000).

Tato změna, jakkoliv jistě dobře míněná, však přináší subjektům, kterých se dotýká, dodatečnou agendu a s ní spojené náklady. Aby ulehčil alespoň část tohoto dopadu, otevřel stát v rámci Integrovaného Regionálního operačního programu ( IROP) dotační příležitosti pro oblast eGovernment a kybernetická bezpečnost. V současné době jsou otevřené dvě výzvy:

10. výzva IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (VRR)

(https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/10vyzvairop ),

29. výzva IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI) - SC 1.1 (MRR, PR)

(https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/29vyzvairop ).

a další dotační příležitosti na podporu řešení této problematiky se připravují v rámci Národního plánu obnovy.

Využití těchto dotačních zdrojů velmi často komplikuje složitost formulace projektů kybernetické bezpečnosti a komplexní proces administrace dotačních žádostí. Úspěšné získání dotace vyžaduje odbornou expertizu a značnou časovou kapacitu, kterou většina subjektů bohužel nedisponuje.

Z těchto důvodů se ILA rozhodla nabídnout potenciálním žadatelům do výše uvedených dotačních výzev unikátní produkt zahrnující kompletní služby:

  • analýza slabých míst kybernetické bezpečnosti;
  • hodnocení dopadu nového zákona o kybernetické bezpečnosti na konkrétní subjekt;
  • vlastní formulace dotačního projektu;
  • vypracování žádosti o dotaci z programu IROP;
  • poskytování quality assurance při výběru dodavatelů a realizaci projektu.

Tento produkt je dodáván týmem, který je složen z odborníků s mnohaletými zkušenostmi s místními i zahraničními projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti a dotačními specialisty, kteří mají za sebou mnohaleté zkušenosti v rámci získávání finančních prostředků pro projektové záměry svých klientů.

Produkt je vhodný jak pro klienty bez zkušeností a reálných či potenciálních partnerů v dané oblasti, tak i pro klienty, kteří již například spolupracují s IT firmami při vývoji svého IS, ale jejich  nabídky nepokrývají kybernetickou bezpečnost.

Máte-li zájem o podrobnější informace o tomto produktu, využijte interaktivního formuláře na www.ila.cz nebo nám pošlete dotaz na mail ila@ila.cz, rádi s Vámi Vaše problémy probereme ať již osobně nebo na online schůzce.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.