INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Sociální inovace


Aktivity v oblasti sociálního podnikání realizuje tým vedený MUDr. Kateřinou Čihařovou. Tyto aktivity zahrnují:

A. V rámci vlastní neziskové organizace Domus Vitae provoz sociálního podniku a komunitního centra zaměřeného na rozšiřování prostoru pro aktivní život seniorů.
B. Účast v projektech na podporu sociálního podnikání a zakládání sociálních podniků financovaných z ESIF (zejména OP PPR), Horizon2020 nebo Interreg.
C. Provoz webového informačního portálu NetZP.cz pro organizace zdravotně postižených.
D. Konzultace služby v oblasti sociálního podnikání a zakládání sociálních podniků, zejména

    • posouzení reálnosti podnikatelského záměru na založení sociálního podniku,
    • zpracování analýzy trhu a konkurence pro daný produkt nebo službu,
    • zpracování informačního memoranda, studie proveditelnosti či podnikatelského plánu,
    • koučink při založení sociálního podniku a jeho dalším rozvoji.

Osobní kontakty

Katerina Čihařová

Partner

M: +420 724 007 879

Skype: katerina.ciharova

katerina.ciharova@ila.cz

Ivan Dvořák

Partner

M: +420 608 702 223

Skype: ivan.dvorak.1950

ivan.dvorak@ila.cz

Lucie Mužíková

CEO

M: +420 606 358 607

lucie.muzikova@ila.cz

Jaroslava Vondrušková

Asistentka

M: +420 602 182 377

jaroslava.vondruskova@ila.cz

Ivana Petrová

Projektová manažerka

M: +420 720 173 338

ivana.petrova@ila.cz

Petr Forman

Konzultant

M: +420 724 066 208

Petr.Forman@rudolphina.cz

Jan Šisler

Člen Správní rady Domus vitea, z.ú.

M: +420 775 226 964

jsisler@seznam.cz

 

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV