Sociální inovace

Aktivity v oblasti sociálního podnikání realizuje tým vedený MUDr. Kateřinou Čihařovou. Tyto aktivity zahrnují:

  • V rámci vlastní neziskové organizace Domus Vitae provoz sociálního podniku a komunitního centra zaměřeného na rozšiřování prostoru pro aktivní život seniorů.
  • Účast v projektech na podporu sociálního podnikání a zakládání sociálních podniků financovaných z ESIF (zejména OP PPR), Horizon2020 nebo Interreg.
  • Posouzení reálnosti podnikatelského záměru na založení sociálního podniku,
  • Zpracování studie proveditelnosti pro daný produkt nebo službu,
  • Koučink při založení sociálního podniku a jeho dalším rozvoji.
DOMUS VITAE

Projekt sociální inovace

DOMUS VITAE, neboli Dům života, je projekt sociální inovace, ve kterém chceme oživit nepoužívaný drážní domeček (odtud název s citovým podtextem DOMEČEK) ve Stromovce a přeměnit jej na centrum pro aktivní seniory.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.