KTT a inovace

Aktivity v oblasti transferu znalostí a technologií, inovačních projektů a zakládání start-up společností realizuje tým vedený RNDr. Ivanem Dvořákem, CSc. Tyto aktivity zahrnují:

  • Posuzování potenciálu komerční aplikovatelnosti výsledků VaV
  • Podporu při rozhodování o ochraně duševního vlastnictví,
  • Podporu při vyjednávání o prodeji duševního vlastnictví nebo licence na jeho využití,
  • Koučink při založení start-up společnosti a jejím dalším rozvoji,
  • Oslovení podnikatelských andělů a potenciálních strategických partnerů s nabídkou,
  • Kontrolu a reporting vývoje nové společnosti pro investory.
  • Získávání financí pro vědu, výzkum a vývoj na akademických pracovištích z dotačních titulů tuzemských (GA ČR, TA ČR, TRIO, a další) a mezinárodních (ESIF, Horizon 2020 / Europe, Interreg)
Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.