Vlastní projekty

PoC ILA II

PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369

Realizátor: ILA, s.r.o., Partner: Národní ústav duševního zdraví, Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 13 207 787 Kč

Náplní projektu je prověření 3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes". V rámci projektu budou realizovány dvě základní fáze:

  1. Fáze: „Proof of concept" = ověření proveditelnosti
  2. Fáze: Příprava komercializace

Výstupem první fáze projektu bude zpracování tří Studií proveditelnosti, každé věnované jednomu prověřovanému konceptu:

  • KK1 EduH2020 (téma: výchova a vzdělávání))
  • KK2 MultiNavi (téma: ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch; technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě)
  • KK3 TreKog (téma: sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování)

Z těchto Studií proveditelnosti vyplyne, které koncepty jsou vhodné pro komercializaci, a ty pokročí do druhé fáze realizace projektu. Ve druhé fázi bude probíhat příprava komercializace, přičemž je plánováno, že minimálně jeden z konceptů bude komercializován v době udržitelnosti.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.