Referenční projekty

Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit „proof-of-concept“

Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit „proof-of-concept“, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000111

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 26 180 811 Kč

Projekt je zacílen na rozšíření a podporu rozvoje transferu technologií a znalostí na ČZU ověřením 13 komercializačních záměrů vygenerovaných různými fakultami ČZU a formulovaných jejím Centrem inovací a transferu technologií. Na základě Studie proveditelnosti provedené v prvním roce projektu postoupily vybrané koncepty do druhé fáze – Příprava komercializace s možností jejich dalšího využití městskou samosprávou.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.