Referenční projekty

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108
Realizátor: Univerzita Karlova v Praze, Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 23 792 169 Kč

Náplní projektu je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na UK ověřením 8 komercializačních konceptů vygenerovaných různými fakultami a formulovaných jejím Centrem pro přenos poznatků a technologií. Na základě Studie proveditelnosti provedené v prvním roce postoupily vybrané koncepty do 2. fáze – Příprava komercializace napomáhající přípravě prodeje výsledků VaV a jejich dalšího využití městskou samosprávou.

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.