INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Transnational Technology Transfer Manager


Transnational Technology Transfer Manager

Projekt je financován ze Strukturálních fondů – Operační program Praha Adaptabilita. Jeho náplní je výuka problematiky transferu poznatků a technologií ve třech odstupňovaných úrovních: základní Kurz J, intermediární kurz S a expertní kurz E. I tento kurz vychází ze závěrů projektu Certified Transnational Technology Transfer Manager

www.ttt-manager.eu.

Převážná část výuky je ve formě distančního vzdělávání a je zároveň zaměřena na prezentaci a zpracování konkrétních případových studií.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV