INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech


Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech

Aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager (TTM BC) http://ttm.bc.cas.cz

Projekt je zaměřen na výuku v oblasti transferu technologií. Je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o tři na sebe navazující kurzy, které mají posluchačům přiblížit danou problematiku. Výuka vychází ze zásad stanovených pro celoživotní vzdělávání evropskou komisí a formulovaných v rámci projektu Certified Transnational Technology Transfer Manager

http://www.ttt-manager.eu

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV