INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu TTM na další regiony ČR


Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu TTM na další regiony ČR

Po úspěšném rozběhnutí projektu vedeném Biologickým centrem akademie věd v Českých Budějovicích se stala ILA partnerem v dalším projektu zaměřeném na vzdělávání v transferu znalostí a technologií. Projekt  byl podán Lékařskou fakultou  Univerzity Karlovy v Plzni do OP VpK, konkrétně oblasti podpory Partnerství a sítě. Celková finanční podpora činí téměř 13 milionů korun a partnery jsou zde (kromě ILA s.r.o.) Západočeská univerzita a Univerzita Hradec Králové. Výuka je opět založena převážně na distančním vzdělávání a běží v elektronickém prostředí Moodle spravovaném UHK. V kurzu TTM-J, který byl zahájen v říjnu 2011, je přihlášeno více než 160 posluchačů.  Tohoto rekordního počtu bylo dosaženo díky faktu, že UHK odměňuje studium kurzu a úspěšné složení závěrečného testu třemi kredity. Je škoda, že hodnotitelé projektu zcela zamítli finance na on-line lektorování v KTT (na patentování a právnické konsultace nebyl rozpočet krácen), protože tutorská podpora by jistě zvýšila kvalitu výuky a interakce s tolika studenty by nepochybně rovněž poskytla cennou zpětnou vazbu autorskému týmu.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV