INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Take-off EuKTS


Take-off EuKTS

V současné době probíhá plošný start projektu EuKTS (European Knowledge Transfer Society), na jehož realizaci se experti ILA, s.r.o. v posledních osmi letech intenzívně podíleli. Jeho podstatou je zavedení systému celoevropské akreditace poskytovatelů vzdělávání a certifikace absolventů v oblasti „knowledge and technology transfer“ (KTT) – bližší informace zde.

Po úspěšném založení a stabilizaci EuKTS, a.i.s.b.l., akreditačního a certifikačního orgánu se sídlem v Bruselu (Kateřina Čihařová a Ivan Dvořák byli do května 2016 členy jeho Představenstva a Kateřina Čihařová navíc pokladnicí; v současné době je prezidentem EuKTS Josef Kratochvíl, předseda ÚPV, a Ivan Dvořák je předsedou komise pro certifikaci), se podařilo získat finanční i přímou podporu pro jeho rozjezd od některých Národních patentových úřadu, zejména francouzského patentového úřadu INPI. Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření a podpora dalšího odborného rozvoje „komunity KTT profesionálů“ v Evropě i přilehlých regionech. První kolo akreditací a certifikací bylo zahájeno v červenci 2016.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV