INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Společnost ILA je zapojena v roli konzultanta do projektu realizovaného UJEP v létech 2014 – 2015 s názvem „Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání“. Konkrétně se jedná o metodické vedení zpracovatelů příruček popisujících, jakou formou jednotlivé spolupracující školy propagují přírodovědné předměty.

ILA poskytla příklady dobré praxe ze zahraničí a řadu odkazů na zahraniční zdroje zabývající se touto problematikou a v budoucnu bude působit v roli oponentů vznikajících materiálů.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV